Egyszerűsített felszámolási felhívások:

A felszámoló szervezet tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat, hogy a csatolt fájlban található gazdálkodó szervezetek felszámolási eljárását az 1991. évi XLIX tv. 63/B. § (1) bekezdése alapján egyszerűsített módon kívánja lezárni.

 

site02Hivatkozott jogszabály szerint: Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

A felszámoló felhívja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat az esetleges bejelentések 15 napon belüli megtételére.

Módosítás: (2013. július 30. kedd, 17:48)


 

Tisztelt Kényszer-végelszámolás alatt álló civil szervezetek, azok Tagjai, Képviselői!

 

Szervezetünk ezúton tájékoztatást ad arról, hogy a mellékelten található fájlban szereplő civil szervezetek kapcsán, az illetékes nyilvántart törvényszék döntése értelmében, kényszer-végelszámolási eljárás kerül lefolytatásra. Az említett eljárásban társaságunk jár el kényszer-végelszámolóként. Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy fizetésképtelenség jogszabályi feltételei fenn állnak, a kényszer-végelszámoló kezdeményezi a civil szervezet ellen a felszámolási eljárás lefolytatását. Felhívjuk Önöket, hogy jelen felhívás közzétételétől számított 15 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy a tartozások vonatkozásában a szükséges forrásokat biztosítani kívánják-e. Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben nyilatkozattételre nem kerül sor a megadott határidő belül, abban az esetben a kényszer-végelszámoló a felszámolási eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet előterjeszti.

Kérjük, hogy amennyiben bárkinek adatra, iratanyagra, vagyonra vonatkozóan információja van, kérjük a bejelentést felénk tegye meg.